Mistrzostwa Polski Seniorów w Speed-ballu.

Speed-ball do tej pory był domeną młodych zawodników, ale już w listopadzie to się zmieni.

Członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora z południowej i centralnej Polski wezmą udział w Ogólnopolskim Spotkaniu ze Speed-ballem.
Jest to wydarzenie, w ramach którego odbędą się I Mistrzostwa Polski w Speed-ball dedykowane Seniorom oraz Międzypokoleniowe Spotkanie ze speed-ballem, czyli mecze partnerskie młodzieży i seniorów i młodzieży. Gospodarzem wydarzenia będzie miasto Myślenice. Organizatorem jest Stowarzyszenie Sportownia promujące speed-ball w regonie ziemi myślenickiej. Wydarzenie ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród seniorów oraz sportową integrację międzypokoleniową.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Regulamin MPS2019