Speed-ball Senior. Rekrutacja do 20.09.2019

SPORTOWNIA zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, NGO pracujące z seniorami do włączenia się w promocję aktywności fizycznej osób starszych dzięki nowej dyscyplinie sportowej- speed-ball.

Projekt „Speed-ball Senior” zakłada nawiązanie współpracy z Partnerów, które zostaną zaopatrzone w profesjonalny sprzęt do gry w speed-ball  o wartości 2500 złotych oraz wsparcie merytoryczno-organizacyjne.

Poznaj speed-ball  i obejrzyj film promocyjny.

Spośród członków każdego z UTW, z którym nawiążemy współpracę, zostanie wytypowany lider-senior, który zostanie przeszkolony i ramach wolontariatu sportowego będzie organizował spotkania rekreacyjne z grą w speed-ball dla innych seniorów. Liderzy będą mieli możliwość zorganizowania w swoich społecznościach cyklów wydarzeń popularyzujących sport w środowisku seniorów oraz w charakterze spotkań międzypokoleniowych.

Przyjmowanie zgłoszeń poprzez formularz rekrutacyjny do 20 września 2019.

https://forms.gle/qtJ1xngQHkkwMb956

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.