Sportownia Seniorów – rekrutacja do 7 maja!

SPORTOWNIA zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku i Kluby Seniora do włączenia się w promocję aktywności fizycznej osób starszych dzięki nowej dyscyplinie sportowej- speed-ball.

Projekt „Sportownia Seniorów” zakłada nawiązanie współpracy z ośmioma Uniwersytetami Trzeciego Wieku lub Klubami Seniora, które zostaną zaopatrzone w profesjonalny sprzęt do gry w speed-ball  o wartości 2500 złotych oraz wsparcie merytoryczno-organizacyjne.

Poznaj speed-ball  i obejrzyj film promocyjny.

Spośród członków każdego z UTW, z którym nawiążemy współpracę, zostanie wytypowany lider-senior, który zostanie przeszkolony i ramach wolontariatu sportowego będzie organizował spotkania rekreacyjne z grą w speed-ball dla innych seniorów. Liderzy będą mieli możliwość zorganizowania w swoich społecznościach cyklów wydarzeń popularyzujących sport w środowisku seniorów oraz w charakterze spotkań międzypokoleniowych. Projekt zostanie zwieńczony spotkaniem sieciującym w formie trzydniowego zjazdu w ramach którego odbędzie się krótki turniej finałowy.

Przyjmowanie zgłoszeń poprzez formularz rekrutacyjny do 7 maja 2018 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapoznaj się z zasadami programu:

1/ Prezentacja programu

2/ Zasady udziału w programie

3/ Formularz zgłoszeniowy